Jakub Kluziński: dlaczego kocham Radom? Blog założyciela i prezesa Stowarzyszenia Kocham Radom oraz Stowarzyszenia Radomian w WarszawieAdd to Technorati Favorites


Blog > Komentarze do wpisu

Czytelnicy pytają, kandydaci na prezydenta odpowiadają cz. 5

Czytelnicy pytają, kandydaci na prezydenta odpowiadają. Akcja Gazety Wyborczej.

W jaki sposób będzie Pan przyciągał inwestorów do Radomia?

Po pierwsze, niezbędne jest przygotowanie terenów pod inwestycje - gotowe działki, które można zaoferować na poważne inwestycje "od ręki", scalone, z wyjaśnionymi stanami własnościowymi, uzbrojone, blisko dróg i torów, z uchwalonymi planami zagospodarowania. Należy zacząć ich szukać - zrobić inwentaryzację dostępnych terenów i w razie potrzeby scalić, odkupić lub umówić się z innymi właścicielami co do przeznaczenia pod inwestycje. Priorytetowe obszary to Potkanów, Nowa Wola Gołębiowska (okolice d. EC) - chodzi o bliskość kolei. W dalszej kolejności Wośniki i Wólka Klwatecka.

Po drugie, przygotowanie banku danych potencjalnych kadr - tak by można je było od ręki przedstawić inwestorowi. Należy dokonać inwentaryzacji dostępnych zasobów ludzkich pod kątem profilu wykształcenia, kwalifikacji, oczekiwań płacowych, koniecznego przekwalifikowania. Taka inwentaryzacja może być przeprowadzona w oparciu o programy unijne przy ścisłej współpracy z urzędem pracy oraz radomskimi uczelniami.

Po trzecie, dysponując bazą danych terenów oraz kadr, aktywnie poszukujemy inwestorów przez ambasady innych krajów w Polsce i polskie ambasady za granicą. Nie może to być tylko bierne oczekiwanie bądź wystawianie się na targach, ale stałe monitorowanie zamierzeń inwestycyjnych potencjalnych inwestorów z kraju i z zagranicy. Konieczna jest współpraca z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIIZ) - dziś praktycznie nieistniejąca - oraz nawiązanie współpracy z samorządami gospodarczymi krajów UE (i nie tylko) pod kątem inwestowania w Radomiu.

Oceniam, że w perspektywie roku jest szansa na pozyskanie co najmniej jednego znaczącego inwestora do Radomia.

Dlaczego ja miałbym sprowadzić takiego inwestora? Pracowałem w dużych firmach (Boston Consulting Group, Commerzbank, Citibank, BRE Bank, Bank Pekao SA), mam kontakty ze studiów na najlepszych uczelniach w Polsce (SGH) i za granicą, współpracuję na co dzień z obcokrajowcami. Wiem, jak z nimi rozmawiać i co mogłoby ich skłonić do inwestycji w Radomiu. To jest do zrobienia!

piątek, 12 listopada 2010, jdk

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: