Jakub Kluziński: dlaczego kocham Radom? Blog założyciela i prezesa Stowarzyszenia Kocham Radom oraz Stowarzyszenia Radomian w Warszawie
| < Kwiecień 2019 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
O autorach
Zakładki:
Blog specjalny - Radom z perspektywy Northampton
Blogi radomskie
Ciekawe strony
Radomskie mediaAdd to Technorati Favorites


sobota, 13 listopada 2010

pawelec.wala.prv.pl

Startuje w Okręgu nr 1 (śródmieście) z pozycji 12. Lat 59. Ukończyła Politechnikę Warszawską na kierunku budownictwo drogowe. Radomianka z wyboru. Prowadzi własną działalność gospodarczą - sklep Eko-Punkt przy ul. Chałubińskiego.

Współzałożycielka i czynna uczestniczka działań Społecznego Komitetu Budowy Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu. Założycielka Koła Poezji Nieodkrytej 'Szuflada'. Autorka licznych opowiadań oraz tomików baśni dla dzieci (m.in 'Baśń o woju Radomirze' oraz najnowsza - 'Baśń o Eulalii'. Aktywna animatorka radomskiej odsłony ogólnopolskiej akcji 'Cała Polska czyta dzieciom'. Uczestniczka kwest na cele społeczne oraz inicjatyw na rzecz poprawy stanu infrastruktury komunikacyjnej Radomia i Ziemi Radomskiej (m.in akcja na rzecz drogi ekspresowej S9 Radom-Rzeszów). Uwielbia piesze wyprawy - wraz z córką obeszła dookoła Radom.

Już jest! Drugi numer Expressu Radomskiego

W numerze między innymi:

Czas na Uniwersytet Radomski
Ściąga wyborcza czyli gdzie głosujemy
Zalew Pacyński
Program 3+ czyli rodziny wielodzietne

Ponieważ nakład bardzo szybko się wyczerpuje zainteresowanych zapraszamy do przeglądania gazety przez Internet. Pobierz (plik PDF 1MB) >>>

Express Radomski. Kocham Radom

piątek, 12 listopada 2010

Czytelnicy pytają, kandydaci na prezydenta odpowiadają. Akcja Gazety Wyborczej.

W jaki sposób będzie Pan przyciągał inwestorów do Radomia?

Po pierwsze, niezbędne jest przygotowanie terenów pod inwestycje - gotowe działki, które można zaoferować na poważne inwestycje "od ręki", scalone, z wyjaśnionymi stanami własnościowymi, uzbrojone, blisko dróg i torów, z uchwalonymi planami zagospodarowania. Należy zacząć ich szukać - zrobić inwentaryzację dostępnych terenów i w razie potrzeby scalić, odkupić lub umówić się z innymi właścicielami co do przeznaczenia pod inwestycje. Priorytetowe obszary to Potkanów, Nowa Wola Gołębiowska (okolice d. EC) - chodzi o bliskość kolei. W dalszej kolejności Wośniki i Wólka Klwatecka.

Po drugie, przygotowanie banku danych potencjalnych kadr - tak by można je było od ręki przedstawić inwestorowi. Należy dokonać inwentaryzacji dostępnych zasobów ludzkich pod kątem profilu wykształcenia, kwalifikacji, oczekiwań płacowych, koniecznego przekwalifikowania. Taka inwentaryzacja może być przeprowadzona w oparciu o programy unijne przy ścisłej współpracy z urzędem pracy oraz radomskimi uczelniami.

Po trzecie, dysponując bazą danych terenów oraz kadr, aktywnie poszukujemy inwestorów przez ambasady innych krajów w Polsce i polskie ambasady za granicą. Nie może to być tylko bierne oczekiwanie bądź wystawianie się na targach, ale stałe monitorowanie zamierzeń inwestycyjnych potencjalnych inwestorów z kraju i z zagranicy. Konieczna jest współpraca z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIIZ) - dziś praktycznie nieistniejąca - oraz nawiązanie współpracy z samorządami gospodarczymi krajów UE (i nie tylko) pod kątem inwestowania w Radomiu.

Oceniam, że w perspektywie roku jest szansa na pozyskanie co najmniej jednego znaczącego inwestora do Radomia.

Dlaczego ja miałbym sprowadzić takiego inwestora? Pracowałem w dużych firmach (Boston Consulting Group, Commerzbank, Citibank, BRE Bank, Bank Pekao SA), mam kontakty ze studiów na najlepszych uczelniach w Polsce (SGH) i za granicą, współpracuję na co dzień z obcokrajowcami. Wiem, jak z nimi rozmawiać i co mogłoby ich skłonić do inwestycji w Radomiu. To jest do zrobienia!

Startuje w okręgu nr 2 (Ustronie, Prędocinek, Idalin, Młodzianów) z pozycji 10. Lat 29. Z wykształcenia inżynier systemów komputerowych i sieci. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Master's degree in Business Management oraz Uniwersytetu Dublińskiego (Dublin City University). Współwłaściciel serwisu internetowego GoldenGift.pl

Co mówi Krzysztof gdy spotyka się z powszechnymi absurdami i urzędniczą niemocą? Mówi: Człowiek w 1968 roku wylądował na Księżycu - dziś jest rok 2010 - Era komputerów, Internetu, Specjalistów, Ekspertów, Biznesmanów, Polityków. Wszystko jest możliwe!

Czytelnicy pytają, kandydaci na prezydenta odpowiadają. Akcja Gazety Wyborczej.

Czy uważa Pan, że szpital miejski powinien być przekształcony w spółkę prawa handlowego?

Decyzja odnośnie optymalnej formy prawnej funkcjonowania radomskiego szpitala powinna zostać podjęta po szczegółowej analizie uwarunkowań lokalnych, biorąc pod uwagę interes pacjentów oraz racjonalność ekonomiczną. Każda z form prawnych - dotychczasowa jak i spółka prawa handlowego - ma swoje plusy i minusy. Można wskazać jednak kryteria, które muszą zostać uwzględnione. Jest nim przede wszystkim interes pacjentów (tj. dostępność, zakres i jakość usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców Radomia) oraz racjonalność ekonomiczna - koszty funkcjonowania ponoszone z kasy miejskiej. Należy również uwzględnić fakt, że na terenie Radomia funkcjonują dziś dwa duże szpitale: miejski i wojewódzki i współpraca między nimi powinna być skoordynowana. Szpitale te powinny się uzupełniać, a w żadnym razie nie powinny konkurować ze sobą w postaci dublowania zakresów działań oraz kupowania drogiego sprzętu, który nie jest w pełni wykorzystany, co dzisiaj czasami ma miejsce. Wszystkie działania powinny być skupione na tym, żeby dostępność usług i jakość obsługi była jak największa.

Przy tej okazji należy również zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Radom w porównaniu z innymi dużymi miastami dysponuje relatywnie niskim zakresem dostępności specjalistycznych usług medycznych. Na terenie Radomia działają tylko trzy szpitale: jeden miejski oraz dwa wojewódzkie (Józefów i Krychnowice). Tymczasem np. w Kielcach działa aż 8 szpitali, w tym specjalistyczne (onkologiczny, dziecięcy, i inne). Należy dążyć do tego, by w Radomiu powstał nowy szpital specjalistyczny z filią uczelni medycznej, dzięki czemu zwiększy się dostępność specjalistycznych usług medycznych dla mieszkańców Radomia, a zarazem liczba miejsc pracy dla lekarzy i personelu medycznego.

pozytonowy tomograf emisyjny - wysokospejalizowana technika diagnstyki raka (fot. IF UJK)

Startuje w okręgu nr 1 (Śródmieście) z pozycji 2. Lat 28. Od urodzenia Radomianka. Abiturientka VI L.O. im. J. Kochanowskiego w Radomiu oraz absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka MEN. Zamierza kontynuować naukę na studiach doktoranckich.

Inicjatorka licznych działań społecznych i inicjatyw lokalnych. Biegle włada kilkoma językami obcymi (angielski, włoski, hiszpański, łacina). W kręgu jej zainteresowań znajdują sie między innymi zagadnienia związane z wykorzystaniem funduszy UE w projektach społecznych. W ramach hobby jest sopranistką w chórze i wspina się na skałkach.

czwartek, 11 listopada 2010

Jakub KLUZIŃSKI Radom. Będziesz dumny. Rozwój, godna praca, przyjazne ulice.

Program dla Radomia. Moje przesłanie Hasło mojej kampanii wyborczej, a jednocześnie cel mojej działalności publicznej, brzmi: Radom. Będziesz dumny. Chcę, aby wszyscy mieszkańcy mojego rodzinnego miasta czuli się dumni z faktu, że żyją i pracują w Radomiu. Aby było to możliwe, w Radomiu konieczne są zmiany.

Po pierwsze, jako prezydent Radomia chcę obniżyć poziom bezrobocia. Wiem, że brak pracy to ogromny problem dla wielu rodzin. Zwiększenie liczby miejsc pracy jest możliwe dzięki: − przyciągnięciu do Radomia inwestorów, − stworzeniu warunków rozwoju dla lokalnych radomskich firm. Uczyłem się i pracowałem za granicą, na co dzień współpracuję z przedsiębiorcami, wiem zatem, czego potrzebują, jak ich przekonać do inwestowania i rozwijania działalności w Radomiu.

Po drugie, jako prezydent Radomia będę dążył do podniesienia jego rangi administracyjnej. Publiczne szkoły wyższe, ośrodki kultury, oddziały sądów czy nawet całodobowe okienko pocztowe mają swoje lokalizacje właśnie w miastach wojewódzkich. Tymczasem Radom jako 14. co do wielkości miasto w Polsce jest traktowany jak ośrodek powiatowy. Obecny podział administracyjny kraju nie sprawdza się, nie jest to tylko moja opinia, dlatego warto rozpocząć ogólnokrajową dyskusję na ten temat.

Po trzecie, jako prezydent Radomia chcę pokazać Radomianom inny sposób sprawowania władzy – jestem otwarty, chcę słuchać mieszkańców, spotykać się z nimi, konsultować ważne decyzje. Nie jestem związany z żadną partią polityczną, dlatego będę dbał o Radom, a nie o partyjne interesy. Radom ma tak wiele atutów – mieszkańcy, położenie geograficzne, historyczne dziedzictwo – czas zacząć z nich korzystać i być dumnym z Radomia!


Sprawy najważniejsze:


[1] Stworzenie warunków do rozwoju, który zaowocuje godnymi miejscami pracy dla radomian - w szczególności:
+ Przygotowanie terenów pod inwestycje. Scalenie i uzbrojenie terenów położonych blisko dróg i linii kolejowych;
+ Aktywne poszukiwanie inwestorów polskich i zagranicznych;
+ Wsparcie rozwoju firm lokalnych dzięki zmianie filozofii funkcjonowania urzędu: Urząd Miejski ma pomagać mieszkańcom w jak najlepszym i najszybszym załatwieniu sprawy (jakość obsługi);
+ Wsparcie w nawiązywaniu kontaktów i przepływie informacji dzięki poprawie wizerunku miasta;

Wykorzystanie moich atutów:
+ Wykształcenie ekonomiczno-finansowe na najlepszych uczelniach (Szkoła Główna Handlowa i Uniwersytet Cambridge)
+ Znajomość języków obcych (angielski, niemiecki, rosyjski, włoski)
+ Kontakty i doświadczenie zawodowe zdobyte w pracy w międzynarodowych firmach (Londyn, Frankfurt nad Menem, Warszawa, Radom)

[2] Podniesienie rangi administracyjnej Radomia.
Radom jest 14. co do wielkości miastem w Polsce, większym od wielu miast wojewódzkich(!), a mimo to został sprowadzony do roli miasta powiatowego. Efektem tego była likwidacja tysięcy miejsc pracy i wielu instytucji. Również firmy prywatne przenoszą swoje oddziały do miast „dużych” – czytaj: wojewódzkich. Na przykład Państwowa Poczta Polska zamknęła niedawno całodobowe okienko pocztowe w Radomiu, odsyłając radomian do najbliższego okienka… w Warszawie lub w Kielcach. To trzeba koniecznie zmienić! Radom musi wrócić do I ligi polskich miast. Dzięki temu w Radomiu będą mogły powstać: publiczna uczelnia humanistyczna (w przyszłości uniwersytet), wydziały sądów i innych instytucji publicznych, publiczny ośrodek radiowo-telewizyjny, instytucje kulturalne rangi ogólnopolskiej. Należy wykazywać szkodliwe skutki obecnego podziału administracyjnego i walczyć o jego zmianę. Może to nastąpić na wiele sposobów, np. poprzez:
+ Wydzielenie regionu / obszaru metropolitalnego Warszawy z woj. mazowieckiego,
+ Wspólne województwo z Kielcami,
+ Samodzielne województwo radomskie (lub inna jednostka podobnej rangi).
Walczyć o to skutecznie może tylko niezależny i bezpartyjny Prezydent Radomia, który służy miastu i jego mieszkańcom, a nie strukturom partyjnym.

[3] Miasto ładne, przyjazne ulice
Otoczenie, w którym żyjemy, ma ogromny wpływ na to, jak się czujemy. Radom jest pięknym, ale zaniedbanym miastem. Chaos urbanistyczny i architektoniczny, niewydolny układ komunikacyjny, śródmieście trudno dostępne dla ludzi – to wszystko musi ulec zmianie. Układ drogowy wymaga rozbudowy – w oparciu o przemyślaną strategię rozwoju. Inwestycje drogowe muszą być prowadzone w sposób skoordynowany, z „głową”, nie powodując paraliżu miasta i upadku firm, a przynosząc rozwój. Konieczne są następujęca działania: 
+ Poprawa dbałości o przestrzeń publiczną
+ Rozbudowa układu drogowego miasta:
+ Renowacja istniejących terenów zielonych:

 

Postulaty szczegółowe

Kultura
Kalendarz imprez kulturalnych – wybór 3-4 najważniejszych imprez, wokół nich inne.

Promocja Radomia: w regionie, kraju i zagranicą. Modernizacja miejskich jednostek kultury (zwłaszcza Amfiteatru). Przygotowanie budowy filharmonii.

Zdrowie: Pozyskanie nowych inwestycji w zakresie ochrony zdrowia – p.rzychodni i oddziałów specjalistycznych, nowy szpital specjalistyczny z filią uczelni medycznej Ścisła współpraca ze szpitalami na Józefowie i w Krychnowicach w celu zapewnienia jak najlepszej opieki dla mieszkańców Radomia. Modernizacja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

Drogi: Strategia rozwoju układu drogowego Radomia:
Węzeł przesiadkowy przy dworcu PKP
Trasa N-S – wschodnia obwodnica śródmieścia
Wiadukty likwidujące „wąskie gardła”
Priorytetem budowa nowych dróg i ulic

Szkolnictwo: Poprawa warunków lokalowych szkół. Udostępnienie pomieszczeń na działania grup i inicjatyw lokalnych (społecznych, kulturalnych i sportowych) – sale szkolne, sale sportowe, boiska.

Przyjazny urząd Urząd ma przede wszystkim pomagać mieszkańcom i inwestorom. Czas i jakość obsługi priorytetem. Zmiana filozofii i kultury urzędu na zorientowaną na jakość obsługi

Sport: Budowa kompleksu sportowego na ul. Struga. Stadion lekkoatletyczny przy ul. Narutowicza. Strategia wsparcia sportu kwalifikowanego – radomskie drużyny w najwyższych ligach rozgrywkowych (siatkówka, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna) Wsparcie sportu młodzieżowego i amatorskiego.

Rekreacja: Modernizacja ośrodka na Borkach – park i otoczenie zalewu, nowa infrastruktura (korty, boiska, place zabaw, parkingi). Park Ustronie. Park Doliny Mlecznej – z grodziskiem Piotrówka Nowy zalew na Pacynce. Ogród botaniczny. Trasa biegowo-rowerowa wokół Radomia (współpraca z gminami ościennymi).

Inwestycje: Park Naukowo-Techonologiczny (we współpracy z Politechniką Radomską i uczelniami radomskimi). Stworzenie stref pod inwestycje: Wośniki, Potkanów, Nowa Wola Gołębiowska Scalenie i uzbrojenie terenów blisko dróg i torów kolejowych. Aktywne poszukiwanie inwestorów polskich i zagranicznych.

„Duża” infrastruktura komunikacyjna: drogi, lotnisko, kolej.
Jak najszybsza realizacja obwodnicy zachodniej (S7) i południowej (S12) wraz z siecią zjazdów Jak najszybsza modernizacja linii kolejowych: Warszawa-Kraków i Lublin-Łódź Budowa nowych przystanków kolejowych na terenie Radomia i modernizacja dworca PKP. Uruchomienie cywilnego portu lotniczego. Infrastruktura towarzysząca: hotele, parkingi, usługi okołolotniskowe.

Szkolnictwo wyższe
Utworzenie publicznej szkoły wyższej o profilu humanistycznym – w przyszłości uniwersytetu Wsparcie rozwoju Politechniki Radomskiej – ścisła współpraca z miastem (badania, ekspertyzy, staże, Park Naukowo-Technologiczny). Centralna biblioteka akademicka. Program rozwoju kadry naukowej – zachęty do powrotu do Radomia dla radomskich naukowców.

Rowery
Spójna sieć dróg rowerowych. Główne ciągi komunikacyjne łączące osiedla z centrum Radomia. Promocja transportu rowerowego w centrum miasta i parkingów dla rowerów.

Komunikacja publiczna
Poprawa dostępności do centrum komunikacją publiczną – linie autobusowe w śródmieściu. Centralny węzeł przesiadkowy przy dworcu PKP integrujący komunikację dalekobieżną, regionalną i miejską. Korekta tras i częstotliwości kursowania linii autobusowych Stały takt kursowania – w zależności od natężenia ruchu. Likwidacja „stad” autobusów. Skomunikowanie dzielnic peryferyjnych z centrum. Analiza możliwości wprowadzenia alternatywnych środków transportu miejskiego. Automaty biletowe i bilety do kupienia u kierowców.

Instytucje publiczne
Publiczny ośrodek radiowo-telewizyjny. Pozyskiwanie instytucji regionalnych i ponadregionalnych (naukowych, kulturalnych, technicznych, urzędów administracji itp.).

Śródmieście Radomia
Otoczenie dworca PKP wizytówką miasta. Plac Jagielloński. „Salony” w historycznych dzielnicach miasta – centra dzielnicowe o charakterze eleganckich przestrzeni publicznych (jak deptak w śródmieściu). „Rynki” w osiedlach mieszkaniowych – centra osiedli o charakterze tradycyjnych placów miejskich z programem handlowo-usługowym; współpraca ze spółdzielniami Sieć parkingów na obrzeżu śródmieścia.

Mieszkania komunalne
Jasna lista kryteriów przyznawania lokali komunalnych. Jawne lista oczekujących i jawna lista przydzielanych mieszkań – dostępne w Internecie. Optymalne wykorzystanie istniejącego zasobu – mimo tysięcy oczekujących, wiele lokali stoi pustych. Zwiększenie liczby mieszkań dzięki współpracy z prywatnymi inwestorami. Odejście od modelu koncentracji lokali socjalnych na peryferiach (Potkanów, Nowa Wola Gołębiowska, Wólka Klwatecka).

Polityka zatrudnienia
Wszystkie nabory pracowników – do urzędu miejskiego i jednostek podległych, w tym spółek komunalnych i ich rad nadzorczych – jawne i w przejrzystych konkursach. Publiczne ogłoszenia o naborach i publiczne przesłuchania kandydatów. Możliwość zatrudnienia dla radomian.

Polityka społeczna
Programy aktywizacji zawodowej dla osób bez pracy. Wsparcie młodych i osób z grupy 50+ Działania aktywizujące dla niepełnosprawnych – możliwości zatrudnienia w urzędzie i podległych jednostkach, współpraca z prywatnymi firmami. Przeciwdziałanie wykluczeniom dzięki przemyślanej polityce. Wsparcie dla rodzin wielodzietnych – Program 3+. Wprowadzenie Programu 3+ w Radomiu dla rodzin z 3. i większą liczbą dzieci. Tańsze przejazdy komunikacją publiczną i wstęp do miejskich obiektów sportowych i kulturalnych (baseny, imprezy sportowe, teatr, muzea)

Radom przyjazny maluchom
Wsparcie dla rodzin z małymi dziećmi. Rozbudowa infrastruktury: przedszkola i żłobki Likwidacja barier architektonicznych (krawężniki, podjazdy, windy). Uspokojenie ruchu kołowego w śródmieściu i we wnętrzach osiedli mieszkaniowych.

Niepełnosprawni
Komunikacja publiczna przyjazna niepełnosprawnym (windy, zapowiedzi głosowe, wysokie perony przystanków). Urząd i infrastruktura miejska przyjazna niepełnosprawnym – likwidacja barier (krawężniki, podjazdy, windy).

Startuje w okręgu nr 5 (Gołębiów, Glinice, Sadków, Wola Gołębiowska, Rajec) z pozycji 6. Lat 24. Wykształcenie wyższe (kierunek transport).

Miłośnik kolei i jej historii. Inicjator i organizator licznych akcji ukierunkowanych na poprawę stanu infrastruktury kolejowej i siatki połączeń kolejowych Radomia i Ziemi Radomskiej (między innymi zakończonej sukcesem akcji na rzecz przywrócenia pociągów na linii z Radomia w kierunku Łodzi). Założyciel i członek radomskiego Klubu Miłośników Kolei. Twórca i redaktor pierwszego w Radomiu mikroblogowego komunikatora poświęconego sprawom radomskiej kolei na platformie BLIP (http://szalli.blip.pl/).

środa, 10 listopada 2010

Czytelnicy pytają, kandydaci na prezydenta odpowiadają cz. 3

Czytelnicy pytają, kandydaci na prezydenta odpowiadają. Akcja Gazety Wyborczej.

Co zrobić z ruchem aut na deptaku?

Fakt pierwszy - podpatrzone na radomskim deptaku: Matka wybiega z parku za 3-latkiem biegnącym w kierunku deptaka, krzycząc: "Stój! Tu jeżdzą samochody!".

Fakt drugi - badanie przeprowadzone przez Bractwo Rowerowe w dniu 10 lipca 2008 (czwartek). Przez godzinę między 13 a 14 zmierzono ruch pojazdów w górnym odcinku deptaka przed gmachem dawnego Urzędu Wojewódzkiego. Z obserwacji wynika, że w ciągu 60 minut przez deptak przeznaczony wyłącznie dla ruchu pieszego 88 pojazdów przejechało w sumie 107 razy. Daje to średnio jeden pojazd co 33 sekundy.

Czy taką drogę można więc nazywać deptakiem?

Deptak bezwzględnie powinien być strefą ruchu pieszego. Ruch samochodowy powinien być z niego wyeliminowany - całkowicie lub ograniczony do bezwzględnego minimum. Powinien być miejscem spacerów mieszkańców, ogródków, kawiarenek, małej architektury.

Zrobić można to w bardzo prosty sposób. Rozwiązaniem stosowanym w wielu miastach - również polskich - są ruchome słupki opuszczane na pilota lub na podstawie skanowania numerów rejestracyjnych pojazdów. Dopuszczone do wjazdu na do strefy zamkniętej są wyłącznie pojazdy mieszkańców, dostaw, policji, karetek, straży pożarnej i służb komunalnych. W nagłym przypadku (np. przejazdu karetki lub straży) słupki mogą zostać opuszczone automatycznie przez operatora strefy. Kierowca może też skontaktować się z dyspozytorem przez interkom zamontowany przed wjazdem.

Rozwiązanie takie zastosowano np. w Świdnicy (67 tysięcy mieszkańców). Podobne funkcjonują w mieście Zwolle w Holandii czy w Cambridge w Wielkiej Brytanii.

Startuje w okręgu nr 1 (Śródmieście) z pozycji 4. Lat 57. Wykształcenie wyższe ekonomiczne i studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami. Mężatka, dwoje dzieci. Radomianka z urodzenia.

Od początków pracy zawodowej związana z gospodarką Radomia i Ziemi Radomskiej. Posiada bogate doświadczenie w zarządzeniu przedsiębiorstwami i przekształceniach własnościowych. Aktywnie działa społecznie w Radzie Rodziców Zespołu Szkół Plastycznych. Interesuje się malarstwem, literaturą i pielęgnacją kwiatów.

 

1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 38